Wie zijn wij?

Het I.B.V.A. is een auteursrechtenbureau dat sinds 1933 de incasso en repartitie voor alle aangesloten binnen en buitenlandse toneeluitgevers, -agenten, -schrijvers, -vertalers en -bewerkers verzorgt. Het IBVA regelt de auteursrechten voor het amateurtoneel in Nederland en is daar landelijk het centrale bureau voor.

Registratie

Ons bureau registreert alle toegezonden toneelwerken en manuscripten ten behoeve van de noodzakelijke bescherming en controle op het auteursrecht. Toegezonden werken welke tot ons repertoire behoren genieten een landelijke bescherming tegen inbreuk op de Auteurswet. Indien gewenst sturen wij het script ter lezing of uitgave naar een erkende toneeluitgever. Bij acceptatie neemt de uitgever contact op met de auteur of rechthebbende(n).

Toneelverenigingen

Ons bureau is gemachtigd om voor het geregistreerde repertoire (toneel)verenigingen een licentie (vergunning) voor de opvoering van een toneelstuk in de amateurtoneelsector te verstrekken. Toestemming tot opvoeren, vertalen en bewerken moet worden aangevraagd via ons auteursrechtenbureau. Om in bezit te komen van een vergunning dient men op de hoogte te zijn van de voorwaarden hiervoor. Deze kunt u vinden in de groene brief of door even contact met ons op te nemen.
Heropvoeringen genieten dezelfde voorwaarden als eerder gegeven opvoeringen. Aanvragen kunt u schriftelijk of per email indienen. Zie hiervoor het aanvraagformulier.

Auteurs

Ontvangen auteursrechten worden op de afgesproken termijnen aan de rechthebbende(n) uitbetaald.
De geïncasseerde bedragen worden door auteurs/uitgevers vastgesteld, echter het I.B.V.A. tracht zoveel mogelijk een vaste lijn hierin aan te brengen.

Controle

Controle ten aanzien van de naleving van de opvoeringvoorwaarden wordt door het I.B.V.A. gedaan.